Dlaczego MISH-S?

 1. MISH-S odpowiada wymaganiom współczesności. Cieszy się dużym prestiżem na największych polskich uniwersytetach. Wszechstronność wykształcenia przy jednoczesnym uzyskaniu dyplomu z kierunku wiodącego daje unikatowe kompetencje na rynku pracy.
   
 2. Student MISH-S ma wielkie przywileje (z którymi wiążą się liczne obowiązki). Nie realizuje całości programu studiów na danym kierunku, lecz dostaje „upust” (w zależności od kierunku jest mniejszy lub większy). Z tym związany jest kolejny ogromny przywilej, jakim jest możliwość indywidualnego układania planu studiów odpowiadającego zainteresowaniom studenta. Plan ten ma charakter interdyscyplinarny, a zajęcia zrealizowane student może wpisać do indeksu. Tylko student MISH-S ma możliwość dokonywania korekt planu studiów w czasie ich trwania. Pozwala na to elastyczna organizacja studiów MISH-S.      
   
 3. Rekrutacja na studia MISH-S odbywa się w trybie odrębnym. Umożliwia to tworzenie indywidualnej i interdyscyplinarnej ścieżki studiowania a jednocześnie pozwala zdobyć dyplom na atrakcyjnych kierunkach studiów humanistycznych i społecznych.
   
 4. Integralną częścią studiów MISH-S są indywidualne spotkania  z wybranym przez studenta tutorem. Pisząc pod opieką znakomitego uczonego pracę roczną (esej) student rozwija wyobraźnię, uczy się samodzielnie zgłębiać temat badawczy, kształtować swoją refleksję i formę tekstu. To bardzo cenne umiejętności potrzebne praktycznie w każdym obszarze aktywności społecznej i zawodowej.
   
 5.  Tylko w MISH-S studenci mają zajęcia interdyscyplinarne, które są przeznaczone tylko dla nich.