Koordynatorzy kierunkowi

Kierunkowi koordynatorzy MISHiS

 

 

Wydział Historyczny

 

dr hab Tarzycjusz Buliński prof. UG (archeologia i etnologia), tarzycjusz.bulinski@ug.edu.pl

 

dr hab Anna Mazurkiewicz prof. UG (historia, krajoznawstwo i turystyka historyczna, niemcoznawstwo, religioznawstwo), anna.mazurkiewicz@ug.edu.pl

 

dr Anna Sobecka (historia sztuki), anna.sobecka@ug.edu.pl

 

 

 

Wydział Nauk Społecznych

 

dr Katarzyna Kamińska-Korolczuk, katarzyna.kaminska-korolczuk@ug.edu.pl

 

Wydział Ekonomiczny

 

dr Olga Dębicka, olga.debicka@ug.edu.pl

 

Wydział Filologiczny

 

dr hab. Sławomir Leśniak, prof. UG, slawomir.lesniak@ug.edu.pl

 

Wydział Prawa i Administracji

 

dr Maja Maciejewska-Szałas, maja.maciejewska-szalas@ug.edu.pl

 

 

Wydział Zarządzania

 

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG, krzysztof.najman@ug.edu.pl