Terminy i limit przyjęć

Termin dostarczenia projektu (patrz: Kryteria przyjęć): 30 czerwca 2021 r.

Zakończenie rejestracji: 09 lipca 2021 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 12 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 14 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 22 lipca 2021 r.

Limit przyjęć: 15 miejsc